โปรดใช้ข้อมูลจริง ที่สามารถติดต่อได้

โปรดป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรติดต่อที่สามาถติดต่อได้

ยืนยันระบุบตัวนักวิ่ง
ต้องเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว และครบ13หลัก
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่รับเสื้อ และของที่ระลึก(เฉพาะVIP)
ต้องเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว และครบ10หลัก