Samngao Hospital Minimarathon at Bhumibol Dam #2

Search

ประเภท

รายการวิ่ง

FUN RUN
5.0 Km.

฿400

 • ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
 • ไม่มีการแข่งขัน
 •  รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

  Minimarathon
  12.0 Km.
  (Cut-Off 2 ชั่วโมง)

  ฿500

 • มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้
 • อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 18-29 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

   รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

   ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1 ถึง 5 ของแต่ละรุ่นอายุ

  VIP
  2.5 Km.

  ฿1000

 • เดินวิ่งการกุศล (ไม่มีการแข่งขัน)
 • ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
 • ***หรือสามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ (FUNRUN/MINIMARATHON)***

   รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

   ของที่ระลึก

   

   รางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล 

   


  รางวัลแต่งกายแฟนซี 20 รางวัล


  poster

  เส้นทางวิ่งและจุดบริการน้ำดื่ม

  5.0 KM

  12.0 KM

  2.5 KM

  กฏกติกา

  1. การแข่งขันวิ่งในรายการ SAMNGAO HOSPITAL MINI MARATHON AT BHUMIBOL DAM นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
  3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ MINI MARATHON 12 กม.)
  4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
  6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
  7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น


  ข้อตกลงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

  1.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
  2.สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อ หรือจำหน่ายให้ผู้อื่นได้
  3.การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม
  4.เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว